La Biblioteca

La nostra Biblioteca és gestionada per l'AFA de l'Escola i pretén donar suport a l'aprenentatge dels alumnes i recolzar als mestres en la seva tasca educativa.

Els objectius del nostre centre són:

- Fomentar l’hàbit i el plaer de la lectura a través dels recursos i serveis que ofereix la Biblioteca. L’alumne podrà adquirir coneixements, desenvolupar la imaginació i entretenir-se.

- Donar suport al projecte educatiu del centre

- Formar ciutadans crítics i autònoms, que puguin configurar la seva pròpia opinió a través de fonts d’informació pertinents i veraces.

- Organitzar activitats que estimulin la sensibilització de l’alumnat en el pla cultural i que fomentin l’hàbit lector.